Bibliotheek Voorschoten/ Wassenaar kiest voor een nieuwe bestuursstructuur

Gepubliceerd op: 1 februari 2024 16:30

Per 1 februari 2024 gaat bij Bibliotheek Voorschoten/Wassenaar (OBVW) een vernieuwde bestuursstructuur in. Dit is in overleg tussen de directie en het oude bestuur besloten. Vanaf die datum wordt het beleid ontwikkeld en uitgevoerd door de directeur-bestuurder met goedkeuring van een Raad van Toezicht.

De OBVW is een stichting en werd tot 1 februari 2024 geleid volgens het directiemodel: de dagelijkse
leiding is in handen van de directeur en het beleid wordt vastgesteld door een (onbezoldigd) bestuur.
De taken en bevoegdheden van de directeur en het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

De afgelopen jaren heeft de OBVW een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt: van een bibliotheek
waarin het uitlenen van boeken centraal stond, naar een ontmoetingsplek waar je kunt ontspannen,
kennis kunt halen en brengen, en waar culturele en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.
Hierdoor staan we als bibliotheek midden in de maatschappij. Maar we staan niet stil: de komende
jaren staan voor ons in het teken van verdere professionalisering, actualisering en doorontwikkeling.

Daarom is in overleg tussen directie en bestuur besloten dat de OBVW per 1 februari 2024 overgaat
naar een directeur-bestuurdermodel met een raad van toezicht. Deze organisatievorm sluit beter aan
bij de eisen die de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) stelt, en past beter bij de
Governance Code Cultuur en de maatschappelijke ontwikkelingen.

Nieuwe structuur

Het oude bestuur bestond in 2023 uit vijf leden. Drie van hen gaan deel uitmaken van de nieuwe
Raad van Toezicht, van de andere twee leden eindigt de bestuurstermijn. Gelukkig heeft OBVW
nieuwe, enthousiaste kandidaten bereid gevonden om toe te treden tot de Raad van Toezicht. Na de
formalisering per 1 februari 2024 van de nieuwe statuten en organisatievorm starten de zes leden in
de Raad van Toezicht. Samen met de directeur-bestuurder, medewerkers en vrijwilligers gaan zij de
komende jaren de bibliotheek verder tot bloei en ontwikkeling brengen!

In de nieuwe structuur maken de volgende personen deel uit van het besturingsmodel:

Directeur/bestuurder:  Esther Habers
Raad van Toezicht:     Tom van Oorschot (voorzitter)
                                    Suzanne van Melis (vicevoorzitter)
                                    RenĂ© de Bondt
                                    Liselot van Dijk
                                    Inge-Marie van Eck
                                    Marianne Shamier

 

Noot voor de redactie: voor vragen kunt u contact opnemen met Esther Habers, directeur OBVW
Tel. 06-497 284 21 of e.habers@obvw.nl