Privacy statement

Lees hieronder ons privacy statement

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar vindt het heel belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. In dit Privacy Statement staat beschreven hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de wet wordt behandeld.

Persoonsgegevens

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar zal enkel deze persoonsgegevens van jou verwerken die nodig zijn jou een bepaalde dienst te verschaffen.

Denk hierbij aan de volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, leeftijd, bankgegevens.

Doeleinden van de verwerking

Voor de volgende diensten is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken:

●    Het uitvoeren van het door jou afgesloten abonnement inclusief online omgeving.

●    Aanvullende diensten:
○    www.onlinebibliotheek.nl 
○    lenen bij andere bibliotheken
○    Ticketverkoop cursussen/activiteiten.
○    Ticketverkoop Filmhuis Wassenaar

●    Om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jou gestelde vragen.
●    Om je te informeren over praktische zaken.
●    Om je te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar.
●    Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die je per e-mail worden verzonden. Hiervoor kun je je onderaan elke nieuwsbrief afmelden.

Voor de toegang tot zowel de lokale als de online Bibliotheek wordt (vanaf 3 juni 2024) gebruik gemaakt van één landelijk inlogsysteem (Single Identity). Dit houdt in dat bibliotheekleden maar één gebruikersnaam en wachtwoord nodig hebben om in te loggen op de website van Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en op de online bibliotheek. Voor het verwerken van persoonsgegevens voor dit landelijke inlogsysteem zijn de Koninklijke Bibliotheek en Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In het kader van het landelijk inlogsysteem worden door Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en de Koninklijke Bibliotheek naast de boven genoemde de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

 • Gepseudonimiseerd uniek koppelnummer
 • Geboortedatum (controlevraag)
 • ISIL-code
 • Lidmaatschpsnummer
 • Pasnummer
 • Rechten tot toegang tot de online bibliotheek

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u ons daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend.

Doorgifte aan derden

Jouw gegevens worden door Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar niet aan derden verstrekt. Tenzij dit nodig is voor een van de bovengenoemde diensten, of bij sprake van een wettelijke plicht.

Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken.

Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

Persoonsgegevens die wij delen met het CBS

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Laatste inschrijfdatum
 • ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is
 • 6-positie postcode
 • Huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)
 • De werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft

Hoe gaat het CBS met jouw persoonsgegevens om?
Het CBS gaat zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn.
Meer informatie hierover kun je lezen in de Privacyverklaring CBS.

Recht van bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van jouw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met privacy@obvw.nl.

Foto en filmgebruik in de bibliotheek en filmhuis

Tijdens jouw bezoek aan onze bibliotheek en filmhuis kan het voorkomen dat wij foto’s en filmopnamen maken ten behoeve media-uitingen, zoals sociale media, website, pers. Indien je dit niet op prijs stelt, meld je dan bij onze balie en dan houden wij hier rekening mee.

Meer informatie via privacy@obvw.nl

Cookies

Op onze website wordt gebruikgemaakt van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes welke jouw computer ontvangt wanneer je onze website bezoekt.

Lees meer over het gebruik van cookies op onze website.

Beveiliging

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft Bibliotheek Voorschoten- Wassenaar een beleid als het hier om gaat. Wij hanteren verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn het gebruik van encryptie en het trainen van onze medewerkers en vrijwilligers op het gebied van privacy.

Recht op inzage en correctie en verwijderen

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar, of als je deze gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen daarbij om jouw legitimatie vragen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van persoonsgegevens van OBVW is, zoals vastgelegd in het Privacybeleid van OBVW, vastgesteld op 2 jaar (Wettelijke bewaartermijnen daargelaten). 

Wijzigingen

Doordat de privacywetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast en verbeterd, is ook dit Privacy Statement aan veranderingen onderhevig. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Laatste wijziging 10-05-2024

Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit Privacy Statement, kun je contact met ons opnemen via: privacy@obvw.nl